De Brief van de apostel St. Paulus aan de Efeziërs in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de brief van Sint Paulus aan de Efeziërs. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het tiende boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus in de eerste plaats gericht aan de jonge gelovigen in Jezus Christus in de buurt van Efeze. Maar hij heeft dit ook geschreven voor alle gelovigen wereldwijd. Het is belangrijk om op te merken dat Sint-Paulus waarschijnlijk in een Romeinse gevangenis verbleef, toen hij deze brief heeft geschreven.

In deze brief spoort Sint-Paulus de gelovigen aan om een Christus-waardig leven te leiden. En hij schrijft over de kerk als het Lichaam van Christus waarvan Christus het hoofd  is.  De kerk verenigt iedereen in dat ene lichaam. Het is alsof we een gebouw en een huishouden van God zijn. Een goede beschrijving hiervan kan worden gevonden in Efeziërs 2 :19b-21 (NBV 2004): ...en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.  Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. Klik op de links verder hieronder op de links voor bestanden van Efeze in het Tarifit Berber.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.