De Brief van de apostel St. Paulus aan Filemon in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de Brief van Sint Paulus aan Filemon. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het achttiende boek van het Nieuwe Testament.

Klik hieronder op de links voor bestanden van de Filemon in het Tarifit Berber.

Share