De Brief van de apostel St. Paulus aan de Filippenzen in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de Brief van Sint Paulus aan de Filippenzen. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het elfde boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus die in de eerste plaats is gericht aan de jonge gelovigen in Jezus Christus in de stad Filippus in Griekenland. Fillipus was de eerste Stad in Europa waar een gemeenschap van gelovigen ontstaan is. Maar hij heeft dit ook geschreven voor alle gelovigen wereldwijd.

In deze brief spoort Sint-Paulus de gelovigen aan verheugd in de Heer te blijven, onafhankelijk van de omstandigheden. Alhoewel Sint-Paulus een gevangene was, toen hij deze Brief schreef, kon hij vreugde over zijn situatie  voelen, door zijn vertrouwen in God. Ook geeft hij de raad hoe om te gaan met hun geestleijke vijanden, en hoe te handlen bij konflikten binnen de Gemeente. We moeten daar een gedrag aan de dag leggen zoals Jezus handelt, beschreven in Pilippenzen 2:5-7 en verder (NBV 2004): Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens... Klik hieronder op de links voor bestanden van Filippenzen in het Tarifit Berber.

Share