De Brief van de apostel St. Paulus aan Titus in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de Brief van Sint Paulus aan Titus. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het seventiende boek van het Nieuwe Testament.

Klik hieronder op de links voor bestanden van de Titus in het Tarifit Berber.

Share