De Tweede brief van de apostel St. Paulus aan de Tessalonicenzen in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de Tweede brief van de apostel St. Paulus aan de Tessalonicenzen. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het veertiende boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Sint-Paulus die in de eerste plaats is gericht aan de eerste gelovigen in Jezus Christus in de stad Thessaloniki in Griekenland.

In deze brief vinden we enkele verzen over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. De woorden zijn te vinden in 2 Thessalonicenzen 1:6-10 (NBV 2007):

God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn – ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen.

Klik hieronder op de links voor bestanden van 2 Thessalonicenzen in het Tarifit Berber.

Share