De Handelingen van de apostelen in het Riffijns (Tarifit)

Dit zijn de Handelingen van de Apostelen beschreven door St. Lucas, een van de eerste gelovigen in Jezus Christus, vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). De Handelingen van de  Apostelen is het vijfde boek van het Nieuwe Testament. St. Lucas was arts en een reisgenoot van de apostel Paulus. Samen met de apostel Paulus heeft St. Lucas veel wat in dit boek beschreven staat persoonlijk meegemaakt. De Handelingen van de Apostelen is het verhaal van wat er gebeurde met de mensen die in Jezus geloofden nadat hij uit de dood was opgestaan en opgenomen was in de hemel. Hier is een gedeelte uit Handelingen 1:8-11 dat beschrijft hoe Jezus voor de ogen van zijn leerlingen in een wolk werd opgenomen in de hemel. Jezus zei tegen hen: Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ (NBV 2004) Lees of luister hieronder naar meer uit het Woord van God in de Handelingen van de Apostelen.

Share