Het Evangelie volgens St. Lucas in het Riffijns (Tarifit)

Dit is het Evangelie naar de beschrijving van Sint-Lucas, een van de eerste gelovigen in Jezus Christus, vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Lucas is het derde boek van het Nieuwe Testament. St. Lucas was arts en een reisgenoot van de apostel Paulus. Dit Evangelie vertelt veel over de geboorte van Jezus. Hier is een gedeelte uit Lucas 1:26-35: In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. (NBV 2004) Lees of luister hieronder naar meer uit het Woord van God zoals het beschreven staat in het Evangelie volgens Lucas.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.