De Tweede brief van de apostel St. Paulus aan Timoteüs in het Riffijns (Tarifit)

Downloads: 
  • File icon De Tweede brief van de apostel St. Paulus aan Timoteüs in Arabisch schrift, het zestiende boek van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. 2 Timoteüs 1 – 4
  • File icon De Tweede brief van de apostel St. Paulus aan Timoteüs in Latijns schrift, het zestiende boek van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. 2 Timoteüs 1 – 4

Dit is de Tweede brief van Sint Paulus aan Timoteüs. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het zestiende boek van het Nieuwe Testament. De apostel Paulus schreef deze brief aan een jonge man genaamd Timotheüs, een van zijn medewerkers, die het evangelie predikte onder gelovigen in Jezus Christus in de stad Efeze. Sint-Paulus instrueert en adviseert Timotheüs over diens werk onder deze gelovigen en over de structuren van de Gemeente.

In deze brief vinden we dat elk vers van de Bijbel van God komt. De woorden zijn te vinden in 2 Timotheüs 3:16 (NBV 2007): Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.

Klik hieronder op de links voor bestanden van Tweede Timoteüsbrief in het Tarifit Berber.