Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Yuḥanna ɣar ȓmuminin s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
  • File icon Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Yuḥanna s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis ṯȓaṯa u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat ṯamezwarut n Yuḥanna 1:1 – 5:21
    Sihwa-d Furrej366.54 Ko
  • File icon Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Yuḥanna s lḥuruf n latiniya, ssura wis ṯȓaṯa u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat ṯamezwarut n Yuḥanna 1:1 – 5:21
    Sihwa-d Furrej290.62 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis ṯȓaṯa u ƹicrin yuri-t Siḏna Yuḥanna, qqaren-as Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Yuḥanna ɣar ȓmuminin. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Arrasul Yuḥanna ɣar  ȓmuminin imezwura.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat ṯamezwarut n Yuḥanna ɣar ȓmuminin.