Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Titus s ṯmazight n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
  • File icon Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Titus s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis sebaƹṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat ɣar Titus 1:1 – 3:15
    Sihwa-d Furrej334.4 Ko
  • File icon Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Titus s lḥuruf n latiniya, ssura wis sebaƹṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat ɣar Titus 1:1 – 3:15
    Sihwa-d Furrej276.82 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis sebaƹṭac yuri-t Siḏna Bulus, qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Titus. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Siḏna Bulus ɣar yijjen n umeqqran n jmaƹeṯ n ȓmuminin zi ṯjumaƹ ṯimezwura.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat n Bulus ɣar Titus.