Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Yuḥanna ɣar ȓmuminin s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Yuḥanna s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis arbeƹa u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯnayen n Yuḥanna 1:1-13
    Sihwa-d Furrej307.63 Ko
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Yuḥanna s lḥuruf n latiniya, ssura wis arbeƹa u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯnayen n Yuḥanna 1:1-13
    Sihwa-d Furrej265.81 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis arbeƹa u ƹicren yuri-t Siḏna Yuḥanna, qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Yuḥanna ɣar ȓmuminin. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Arrasul Yuḥanna ɣar ȓmuminin imezwura.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen n Yuḥanna ɣar ȓmuminin.