Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Buṭrus ɣar ȓmuminin s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Buṭrus s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis ṯnayen u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯnayen n Buṭrus 1:1 – 3:18
    Sihwa-d Furrej353.5 Ko
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Buṭrus s lḥuruf n latiniya, ssura wis ṯnayen u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯnayen n Buṭrus 1:1 – 3:18
    Sihwa-d Furrej284.21 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis ṯnayen u ƹicrin yuri-t Siḏna Buṭrus, qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Buṭrus ɣar ȓmuminin. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Siḏna Buṭrus ɣar ȓmuminin imezwura.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen n Buṭrus ɣar ȓmuminin.