Ṯabrat wis ṯȓaṯa n arrasul Yuḥanna ɣar ȓmuminin s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
  • File icon Ṯabrat wis ṯȓaṯa n arrasul Yuḥanna s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis xemsa u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯȓaṯa n Yuḥanna 1:1-15
    Sihwa-d Furrej310.35 Ko
  • File icon Ṯabrat wis ṯȓaṯa n arrasul Yuḥanna s lḥuruf n latiniya, ssura wis xemsa u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯȓaṯa n Yuḥanna 1:1-15
    Sihwa-d Furrej267.43 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis xemsa u ƹicrin yuri-t Siḏna Yuḥanna, qqaren-as Ṯabrat wis ṯȓaṯa n arrasul Yuḥanna ɣar ȓmuminin. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Arrasul Yuḥanna ɣar yijjen n umeqqran n jmaƹeṯ n ȓmuminin zi ṯjumaƹ ṯimezwura.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat wis ṯȓaṯa n Yuḥanna ɣar ȓmuminin.