Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Filimun s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
  • File icon Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Filimon s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis ṯmenṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat ɣar Filimun 1:1-25
    Sihwa-d Furrej315.37 Ko
  • File icon Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Filimun s lḥuruf n latiniya, ssura wis ṯmenṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat ɣar Filimun 1:1-25
    Sihwa-d Furrej267.46 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis arbeƹṭac yuri-t Siḏna Bulus, qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Filimun. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Siḏna Bulus ɣar yijjen n umeddukeȓ nnes zi ȓmuminin imezwura.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat n Bulus ɣar Filimun.