Het Evangelie volgens St. Marcus in het Riffijns (Tarifit)

Dit is het Evangelie naar de beschrijving van Sint-Marcus, een van de  oorspronkelijke leerlingen van Jezus Christus, vertaald in het Tamazight dat gesproken wordt in het Rifgebergte in Marokko (Tarifit). Markus is het tweede boek van het Nieuwe Testament. In Marcus 1: 9-11 staat: In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

In Marcus 8:34-38 staat ook: Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’ (NBV 2004)  Lees of luister naar meer van het Woord van God in het Evangelie volgens Marcus vindt u hieronder.

Share