De Brief van de apostel St. Paulus aan de Romeinen in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de Brief van Sint Paulus aan de Romeinen, vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Romeinen is het zesde boek van het Nieuwe Testament. Dit is een brief die de apostel Paulus schreef aan de eerste gelovigen in Jezus Christus die in Rome woonden. Sint-Paulus schreef dat we alleen gered kunnen worden door ons geloof in Jezus Christus en niet door wat voor goede werken dan ook die we voor God zouden kunnen doen. Ons geloof in Jezus Christus is het enige waar God behagen in heeft en dat ons zal verlossen van de eeuwige straf, wanneer we voor God moeten verschijnen op de Dag van het oordeel. Door ons geloof in Jezus hoeven we nergens bang voor te zijn, zoals er staat in Romeinen 8:38-39 (NBV 2004): Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Lees of luister hieronder naar meer uit St. Paulus' Brief aan de Romeinen.

Share