De Tweede brief van de apostel St. Paulus aan de Korintiërs in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de tweede brief van Sint Paulus aan de Korintiërs, die werd vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het achtste boek van het Nieuwe Testament. Dit is een brief die de apostel Paulus schreef aan de eerste gelovigen in Jezus Christus, die in de stad Korinthe in Griekenland woonden. In deze brief schreef Sint-Paulus over een aantal problemen in de genoemde gemeente. De apostel en de gelovigen hadden een lange geschiedenis samen. Hij was het die hun gemeente stichtte, maar later kwamen er anderen die er leiders wilden worden. Deze mensen wilden de gelovigen misleiden met hun valse leringen. De Korinthische gelovigen lieten dat toe vanwege hun zwakke geloof. Uiteindelijk aanvaardde het merendeel wat Sint-Paulus hun verteld had, maar sommigen verzetten zich nog steeds tegen de ware leer. God gebruikt dan de apostel Paulus, om hen te straffen met het gezag dat Hij hem had gegeven. Lees 2 Korintiërs 5, 17 in het Nederlands (NBV 2004): Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Klik hieronder op de links voor bestanden van 2 Korintiërs in Tarifit Berber.    
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.