De Brief van de apostel St. Paulus aan de Galaten in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de brief van Sint Paulus aan de Galaten. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het negende boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief, die de apostel Paulus schreef aan de jonge gelovigen in Jezus Christus, die in de provincie Galatië woonden. Dit gebied ligt in het hedendaagse Turkije.

In zijn brief schrijft Sint-Paulus over hoe christenen de wet van Mozes moeten verstaan. Hij vertelt de gelovigen dat zij de ceremoniële aspecten van de wet, met name de besnijdenis niet hoeven na te leven. De morele aspecten van de wet zijn nog steeds belangrijk, maar worden in het licht van Christus geïnterpreteerd. Gelovigen moeten leven door de Geest van de Zoon van God in de vrijheid van ons geloof. Door ons geloof in de Zoon van God worden wij ook kinderen van God en door onze Here God geaccepteerd als zonen en dochters. Lees Galaten 2:20 in het Nederlands (NBV 2004): Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Klik hieronder op de links voor bestanden van Galaten in het Tarifit Berber.

Share