De Eerste brief van de apostel St. Paulus aan Timoteüs in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de Eerste brief van Sint Paulus aan Timoteüs. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het vijftiende boek van het Nieuwe Testament. De apostel Paulus schreef deze brief aan een jonge man genaamd Timotheüs, een van zijn medewerkers, die het evangelie predikte onder gelovigen in Jezus Christus in de stad Efeze. Sint-Paulus instrueert en adviseert Timotheüs over diens werk onder deze gelovigen en over de structuren van de Gemeente.

In deze brief vinden we het allereerste volkslied van de kerk. Deze hymne spreekt van onze Heer Jezus Christus. De woorden zijn te vinden in 1 Timotheüs 3:16 (NBV 2007): Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof:

Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,

in het gelijk gesteld door de Geest,

is verschenen aan de engelen,

verkondigd onder de volken,

vond geloof in de wereld,

is opgenomen in majesteit.

Klik hieronder op de links voor bestanden van Eerste Timoteüsbrief in het Tarifit Berber.

Share