De Brief aan de Hebreeën in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de brief aan de Hebreeën, geschreven door een apostel van onze Heer Jezus Christus. De brief  is vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het 19de boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van een apostel geschreven aan vroege gelovigen in Jezus Christus.

In deze brief verklaart de apostel uitgebreid wie onze Heer Jezus Christus is. Hij is niet alleen een man, maar hij is de Zoon van God. Hij is de hoogste priester van alle hogepriesters. Hij is de bemiddelaar tussen de zondige mens en onze hoge en verheven God. De apostel moedigt gelovigen ook aan vol te houden bij vervolging. We moeten niet ophouden elkaar te ontmoeten, maar we moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en goede daden. In hoofdstuk 11 staat een beroemde verklaring over wat geloof is, met een lijst van degenen die dit soort groot geloof in hun leven tot uiting brachten.

Lees vers 3 in hoofdstuk 1 van Hebreeën in het Nederlands (NBV 2004): In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Klik hieronder op de links voor bestanden van Hebreeën in het Tarifit Berber.

Share