Het Evangelie volgens St. Johannes in het Riffijns (Tarifit)

Dit is het Evangelie naar de beschrijving van Sint-Johannes, een van de oorspronkelijke twaalf apostelen van Jezus Christus, vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Johannes is het vierde boek van het Nieuwe Testament. Toen Jezus begon te prediken was St. Johannes een van de eerste vier leerlingen die Jezus uitkoos om hem te helpen met zijn werk.  St. Johannes noemt Jezus o.a. "Het Woord van God".  Dit is wat er in  Johannes 1:14-18 staat over Jezus: Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (NBV 2004) Lees of luister hieronder meer over het Woord van God in het Evangelie volgens Johannes.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.