De Openbaring van de apostel St. Johannes in het Riffijns (Tarifit)

Dit is het Boek Openbaring van St. Johannes vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Dit boek is geschreven door de apostel Johannes, een van de oorspronkelijke twaalf apostelen van Jezus Christus. Het is het zevenentwintigste en laatste boek van het Nieuwe Testament. St. Johannes schreef dit boek op het eiland Patmos, waarheen hij verbannen was door de Romeinse keizer. Hij stuurde deze brief naar zeven kerken in de dichtbij gelegen Romeinse provincie Asia (zie onderstaande kaart). In dit boek, leren we veel over het Boek van het Leven. Jezus Christus kan de namen van mensen in dat Boek van het Leven uitwissen. (Openbaring 3:5) Dit Boek van het Leven wordt ook het Boek van het Lam genoemd (Openbaring 13:8 en 21:27). Jezus is dat lam (Openbaring 5:1-14). Staat uw naam in Jezus Christus' Boek van het Leven ? Lees wat volgt en zie wat er gebeurt met degenen wier naam niet in het Boek van het Leven gevonden wordt. In Openbaring 20:11-15 staat: Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. (NBV 2004) Lees en luister hieronder naar meer uit het Woord van God in het Boek Openbaring van St. Johannes.

Share