De Eerste brief van de apostel St. Paulus aan de Tessalonicenzen in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de Eerste brief van de apostel St. Paulus aan de Tessalonicenzen. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het dertiende boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Sint-Paulus die in de eerste plaats is gericht aan de eerste gelovigen in Jezus Christus in de stad Thessaloniki in Griekenland.

In deze brief vinden we enkele verzen over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. De woorden zijn te vinden in 1 Thessalonicenzen 4:16-18 (NBV 2007):

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.

Klik hieronder op de links voor bestanden van 1 Thessalonicenzen in het Tarifit Berber.

Share