De Brief van de apostel St. Jakobus in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de Brief van Jakobus geschreven door St. Jakobus, een halfbroer van Jezus Christus, vertaald in het Tamazight dat gesproken wordt in het Rifgebergte in Marokko (Tarifit). De Brief van Jakobus is het twintigste boek van het Nieuwe Testament. In de brief gaat het over hoe de gelovigen hun geloof in de praktijk moeten brengen. Genoemd worden geloof en werken; de rijken en de armen; beproevingen te boven komen door geduld en gebed; de wijsheid die van God komt; het Woord van God horen en doen; en ook de gevaren van de tong: partijdig oordelen en grootspraak. In Jakobus 1:12-15 staat: Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. (NBV 2004) Lees of luister hieronder naar meer uit de Brief van Jakobus.

Share