De Brief van de apostel St. Judas aan de gelovigen in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de Brief van Sint Judas aan de gelovigen. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het zesentwintigste boek van het Nieuwe Testament. De brief is geschreven door de apostel Judas aan de eerste gelovigen. De apostel Judas was de halfbroer van onze Heer Jezus Christus. Sint-Judas beveelt de gelovigen de woorden van de apostelen te volgen en weg te blijven van de leraren van de mensen die de woorden van onze Here Jezus willen verdraaien.

Hier zijn twee verzen die spreken over onze Heer Jezus en Zijn genade, die we van Hem nodig hebben op de Dag des Oordeels voor het eeuwige leven. We vinden deze woorden in de verzen 20-21 (NBV 2007): Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

Klik hieronder op de links voor bestanden van de Brief van Judas in het Tarifit Berber.

Share