De Brief van de apostel St. Paulus aan de Kolossenzen in het Riffijns (Tarifit)

Dit is de brief van Sint Paulus aan de Kolossenzen. Die is hier vertaald in het Riffijns Tamazight van Marokko (Tarifit). Het is het twaalfde boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Sint-Paulus an de eerste gelovigen aan Jezus Christus die in de stad Kolosse in de provincie Azië leefden. Bij het schrijven van deze brief zat Sint-Paulus in de gevangenis vanwege zijn geloof in Jezus Christus.

In deze brief staan enkele belangrijke woorden die vertellen wie Jezus is Christus is. Deze zijn te vinden in het eerste hoofdstuk van Kolossenzen, in de verzen 15-16 (GNB 1996): Christus is het beeld van de onzichtbare God, hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. Want God heeft door hem alles geschapen in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, zoals tronen en heerschappijen, overheden en machten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Klik hieronder op de links voor bestanden van Kolossenzen in het Tarifit Berber.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.